Zawiadomienie o rezygnacji osoby nadzorującej

Numer raportu: 
11/2010
Data publikacji: 
wtorek, Czerwiec 22, 2010
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2010 r., otrzymał od Pana Kamila Dobiesa – członka Rady Nadzorczej Hutmen S.A. pismo w sprawie jego rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Hutmen S.A. z dniem 30 czerwca 2010 roku. Pan Kamil Dobies nie podał przyczyn rezygnacji. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych...