Zawiadomienie o stanie posiadania akcji

Numer raportu: 
19/2012
Data publikacji: 
środa, Październik 31, 2012
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że do Spółki wpłynęły zawiadomienia otrzymane od Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, podmiotu dominującego wobec Hutmen S.A. oraz Impex-invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, iż na skutek wniesienia 450.000 akcji Hutmen S.A. jako aportu niepieniężnego na rzecz spółki zależnej Impex-invest Sp. z o.o. zmniejszył się o więcej niż 1% udział Impexmetal S.A. w ogólnej liczbie głosów w spółce Hutmen S.A. Jednocześnie spółka Impex-invest Sp. z o.o. zawiadomiła, iż w związku z dokonaniem wyżej opisanej transakcji jej udział przekroczył 15% w ogólnej liczbie głosów w spółce Hutmen S.A. Przed rozliczeniem ww. transakcji: -Spółka Impexmetal S.A. posiadała bezpośrednio 13.196.355 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 13.196.355 głosów na WZ, co stanowiło 51,56% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 51,56% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A. -Spółka Impex-invest Spółka z o.o. posiadała bezpośrednio 3.500.000 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 3.500.000 głosów na WZ Hutmen S.A., co stanowiło 13,67% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 13,67% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A. -Grupa Kapitałowa Impexmetal posiadała bezpośrednio 16.696.355 akcji Hutmen S.A. uprawniających do 16.696.355 głosów na WZ, co stanowiło 65,23% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 65,23% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A. Na dzień rozliczenia ww. transakcji: -Spółka Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 12.746.355 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 12.746.355 głosów na WZ, co stanowi 49,80% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 49,80% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A. -Spółka Impex-invest Sp. z o.o. posiada bezpośrednio 3.950.000 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 3.950.000 głosów na WZ, co stanowi 15,43% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 15,43% udziału w kapitale zakładowym. -Grupa Kapitałowa Impexmetal posiada bezpośrednio 16.696.355 akcji Hutmen S.A. uprawniających do 16.696.355 głosów na WZ, co stanowi 65,23% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 65,23% udziału w kapitale zakładowym. Podstawa prawna: Art. 69 ust.1 ustawy o ofercie