Zawiadomienie o stanie posiadania akcji

Numer raportu: 
27/2012
Data publikacji: 
piątek, Grudzień 14, 2012
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że do Spółki wpłynęły zawiadomienia otrzymane od Impex-invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9 oraz od "Impexmetal S.A. i Wspólnicy" Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, iż na skutek wniesienia w dniu 10 grudnia 2012 roku przez spółkę "Impexmetal S.A. i Wspólnicy" Spółka komandytowa 3.100.000 akcji spółki Hutmen S.A. jako aportu niepieniężnego na rzecz spółki Impex-invest Sp. z o.o., udział spółki Impex-invest Sp. z o.o. przekroczył 25% w ogólnej liczbie głosów w spółce Hutmen S.A. Jednocześnie spółka "Impexmetal S.A. i Wspólnicy" Spółka komandytowa zawiadomiła, iż w związku z dokonaniem wyżej opisanej transakcji jej udział zmniejszył się o więcej niż 2% w ogólnej liczbie głosów w spółce Hutmen S.A. Przed rozliczeniem ww. transakcji: -Spółka Impex-invest Sp. z o.o. posiadała bezpośrednio 3.950.000 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 3.950.000 głosów na WZ, co stanowiło 15,43% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 15,43% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A. -Spółka "Impexmetal S.A. i Wspólnicy" Spółka komandytowa posiadała bezpośrednio 3.100.000 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 3.100.000 głosów na WZ, co stanowiło 12,11% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 12,11% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A. Na dzień rozliczenia ww. transakcji: -Spółka Impex-invest Sp. z o.o. posiada bezpośrednio 7.050.000 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 7.050.000 głosów na WZ, co stanowi 27,54% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 27,54% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A. Spółka Impex-invest Sp. z o.o. nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. -Spółka "Impexmetal S.A. i Wspólnicy" Spółka komandytowa nie posiada bezpośrednio akcji Hutmen S.A. Podstawa prawna: Art. 69 ust.1 ustawy o ofercie