Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Hutmen S.A.

Numer raportu: 
25/2012
Data publikacji: 
piątek, Grudzień 7, 2012
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że do Spółki wpłynęły zawiadomienia otrzymane od Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, podmiotu dominującego wobec Hutmen S.A. oraz "Impexmetal S.A. i Wspólnicy" Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, iż na skutek wniesienia 3.100.000 akcji spółki Hutmen S.A. jako wkładu niepieniężnego na rzecz spółki "Impexmetal S.A. i Wspólnicy" Spółka komandytowa, zmniejszył się o więcej niż 1% udział Impexmetal S.A. w ogólnej liczbie głosów w spółce Hutmen S.A. Jednocześnie spółka "Impexmetal S.A. i Wspólnicy" Spółka komandytowa zawiadomiła, iż w związku z dokonaniem wyżej opisanej transakcji jej udział przekroczył 10% w ogólnej liczbie głosów w spółce Hutmen S.A. Przed rozliczeniem ww. transakcji: -Spółka Impexmetal S.A. posiadała bezpośrednio 12.746.355 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 12.746.355 głosów na WZ, co stanowiło 49,80% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 49,80% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A. -Spółka "Impexmetal S.A. i Wspólnicy" Spółka komandytowa nie posiadała bezpośrednio akcji Hutmen S.A. -Grupa Kapitałowa Impexmetal posiadała bezpośrednio 16.696.355 akcji Hutmen S.A. uprawniających do 16.696.355 głosów na WZ, co stanowiło 65,23% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 65,23% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A. Na dzień rozliczenia ww. transakcji: -Spółka Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 9.646.355 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 9.646.355 głosów na WZ, co stanowi 37,69% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 37,69% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A. -Spółka "Impexmetal S.A. i Wspólnicy" Spółka komandytowa posiada bezpośrednio 3.100.000 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 3.100.000 głosów na WZ, co stanowi 12,11% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 12,11% udziału w kapitale zakładowym. Spółka nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. -Grupa Kapitałowa Impexmetal posiada bezpośrednio 16.696.355 akcji Hutmen S.A. uprawniających do 16.696.355 głosów na WZ, co stanowi 65,23% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 65,23% udziału w kapitale zakładowym. Podstawa prawna: Art. 69 ust.1 ustawy o ofercie