Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Hutmen S.A.

Numer raportu: 
18/2011
Data publikacji: 
środa, Sierpień 17, 2011
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że do spółki wpłynęły zawiadomienia otrzymane od Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie przy ul. 15 Sierpnia 106, podmiotu pośrednio dominującego wobec Hutmen S.A. oraz od Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, podmiotu zależnego od Boryszew S.A. i bezpośrednio dominującego wobec Hutmen S.A., że spółka Impexmetal S.A., w wyniku rozliczenia w dniach 11, 12 i 17 sierpnia 2011 roku transakcji nabycia 444.286 akcji spółki Hutmen S.A. (zlecenia złożone na sesjach giełdowych w dniach 11-12 sierpnia 2011 roku), zmieniła o więcej niż 1% udział w ogólnej liczbie głosów w spółce Hutmen S.A. Przed rozliczeniem ww. transakcji : - Spółka Impexmetal S.A. posiadała bezpośrednio 12.501.196 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 12.501.196 głosów na WZ, co stanowiło 48,84 % ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. - Grupa Kapitałowa Impexmetal posiadała bezpośrednio 16.001.196 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 16.001.196 głosów na WZ, co stanowiło 62,51 % ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. Na dzień rozliczenia wyżej wymienionej transakcji: - Spółka Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 12.945.482 akcje Hutmen S.A., uprawniające do 12.945.482 głosów na WZ, co stanowi 50,58 % ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. - Grupa Kapitałowa Impexmetal posiada bezpośrednio 16.445.482 akcje Hutmen S.A., uprawniające do 16.445.482 głosów na WZ, co stanowi 64,25 % ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. W wyniku transakcji nabycia akcji Hutmen S.A. przez Impexmetal S.A., podmiot zależny od Boryszew S.A., zmienił się o więcej niż 1% udział Boryszew S.A. w ogólnej liczbie głosów w spółce Hutmen S.A. Przed rozliczeniem ww. transakcji : - Spółka Boryszew S.A. posiadała pośrednio poprzez spółki zależne Impexmetal S.A. i Impex-Invest Sp. z o.o. 16.001.196 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 16.001.196 głosów na WZ, co stanowiło 62,51 % ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. Na dzień rozliczenia wyżej wymienionej transakcji: - Spółka Boryszew S.A. posiada pośrednio poprzez spółki zależne Impexmetal S.A. i Impex-Invest Sp. z o.o. 16.445.482 akcje Hutmen S.A., uprawniające do 16.445.482 głosów na WZ, co stanowi 64,25% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. Podstawa prawna: Art. 70 ustawy o ofercie …...