Zawiadomienie o zawarciu umowy zbycia istotnych aktywów HMN Szopienice S.A. w likwidacji

Numer raportu: 
10/2010
Data publikacji: 
piątek, Czerwiec 11, 2010
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu 11 czerwca 2010 r., otrzymał od Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. w likwidacji, podmiotu zależnego od Hutmen S.A., zawiadomienie, w którym spółka ta poinformowała o zawarciu umowy zbycia grupy srodków trwałych stanowiących linię produkcyjną walcowni taśm z miedzi i jej stopów. Umowa została zawarta z firmą PARANAPANEMA S.A. z siedzibą w Utinga, Brazylia. Wartość umowy wynosi 4.200.000 euro. Warunkiem umowy jest przedłożenie nabywcy przez sprzedającego oświadczeń o nie zaleganiu z opłatami publiczno-prawnymi. Po spełnieniu tego warunku umowa zostanie zamknięta najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2010 r. Po zamknięciu, nabywca zwolni środki z rachunku zastrzeżonego Escrow w wysokości 1.680.000 euro, stanowiące 40% ceny zbycia linii produkcyjnej Zamiarem stron jest również zawarcie odrębnej umowy dotyczącej demontażu zakupionych linii technologicznych. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 ustawy o ofercie publicznej...