Zawiadomienie o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną

Numer raportu: 
27/2008
Data publikacji: 
piątek, Listopad 7, 2008
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki Walcownia Metali Dziedzice S.A., spółki zależnej od Hutmen S.A., zawiadomienie, iż spółka ta w dniu 3 listopada 2008 roku, za pośrednictwem FLT & Metals Ltd. z siedzibą w Londynie, zawarła kontrakty terminowe zabezpieczające ceny metali pod przyszłe kontrakty na dostawy wyrobów Spółki. Wartość zawartych kontraktów według wyceny sporządzonej w dniu 7 listopada 2008 roku wynosi 32 017 tys. PLN. Łączna wartość wszystkich otwartych pozycji kontraktów terminowych zawartych za pośrednictwem FLT & Metals Ltd. z siedzibą w Londynie, wycenionych w dniu 7 listopada 2008 roku, wynosi 56 276 tys. PLN. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, że łączna wartość otwartych transakcji terminowych zawartych przez WM Dziedzice S.A., a wycenionych w dniu 7 listopada 2008 roku, przekracza 10% kapitałów własnych Hutmen S.A.                                                                                                 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3  RMF z dnia 19 października 2005 r.