Zawiadomienie o zawieszeniu sporu zbiorowego

Numer raportu: 
18/2008
Data publikacji: 
środa, Lipiec 9, 2008
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że zawarł porozumienie z działającymi w Spółce organizacjami związków zawodowych dotyczące bezterminowego zawieszenia sporu zbiorowego, o wszczęciu którego Spółka informowała w komunikacie zawartym w RB 8/2008. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 ustawy o ofercie publicznej...