Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Hutmen S.A.

Numer raportu: 
6/2011
Data publikacji: 
piątek, Maj 6, 2011
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że do Spółki wpłynęły zawiadomienia otrzymane od Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, podmiotu dominującego wobec Hutmen S.A. oraz Impex-invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, iż na skutek wniesienia 3.500.000 akcji Hutmen S.A. jako aportu niepieniężnego na rzecz spółki zależnej Impex-invest Sp. z o.o. zmniejszył się o więcej niż 1% udział Impexmetal S.A. w ogólnej liczbie głosów na WZ Hutmen S.A. Jednocześnie spółka Impex-invest Sp. z o.o. zawiadomiła, iż w związku z dokonaniem wyżej opisanej transakcji jej udział przekroczył 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Hutmen S.A. Przed rozliczeniem ww. transakcji: - Impexmetal S.A. posiadała bezpośrednio 16.001.196 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 16.001.196 głosów na WZ, co stanowiło 62,51% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. - Impex-invest SP. z o.o. nie posiadała bezpośrednio akcji Hutmen S.A. - Grupa Kapitałowa Impexmetal posiadała bezpośrednio 16.001.196 akcji Hutmen S.A. uprawniających do 16.001.196 głosów na WZ, co stanowiło 62,51% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. Na dzień rozliczenia ww. transakcji: - Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 12.501.196 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 12.501.196 głosów na WZ, co stanowi 48,84% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. - Impex-invest Sp. z o.o. posiada bezpośrednio 3.500.000 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 3.500.000 głosów na WZ, co stanowi 13,67% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. - Grupa Kapitałowa Impexmetal posiada bezpośrednio 16.001.196 akcji Hutmen S.A. uprawniających do 16.001.196 głosów na WZ, co stanowi 62,51% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. Podstawa prawna: Art. 65 ust.1 ustawy o ofercie …...