Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Hutmen S.A.

Numer raportu: 
10/2015
Data publikacji: 
piątek, Styczeń 30, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły zawiadomienia otrzymane od Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie, że w dniu 26 stycznia 2015 r. Sąd Rejestrowy KRS zarejestrował zmiany w kapitale zakładowym spółki SPV Impexmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na mocy których Impexmetal S.A. stała się podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do SPV Impexmetal Sp. z o.o, a Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. utracił pozycję dominującą w tej Spółce. Wobec tego spółka Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. utraciła kontrolę nad 3.451.196 akcjami Hutmen S.A., stanowiącymi 13,48% kapitału zakładowego Spółki, uprawniającymi do 3.451.196 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 13,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Hutmen S.A. Przed zmianą udziału w kapitale zakładowym SPV Impexmetal Sp. z o.o.: -Spółka Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. posiadała pośrednio poprzez spółkę zależną SPV Impexmetal Spółka z o.o 3.451.196 akcji Hutmen S.A., stanowiących 13,48% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.451.196 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 13,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Hutmen S.A. -Spółka Impexmetal S.A. posiadała bezpośrednio 695.159 akcji Hutmen S.A., stanowiących 2,72% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 695.159 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 2,72% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. -Grupa Kapitałowa Impexmetal posiadała bezpośrednio i pośrednio (poprzez Impex-Invest Sp. z o.o oraz SPV Impexmetal Sp. z o.o.) 16.696.355 akcji Hutmen S.A., stanowiących 65,23% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 16.696.355 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 65,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A., Po zmianie udziału w kapitale zakładowym SPV Impexmetal Sp. z o.o: -Spółka Zakład Utylizacji Odpadów Sp.z o.o. nie posiada kontroli pośrednio ani bezpośrednio nad akcjami Hutmen S.A. -Spółka Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 695.159 akcji Hutmen S.A., stanowiących 2,72% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 695.159 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 2,72% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. -Spółka Impexmetal S.A. posiada pośrednio (poprzez SPV Impexmetal Sp. z o.o.) 3.451.196 akcji Hutmen S.A., stanowiących 13,48% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.451.196 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 13,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Hutmen S.A. -Spółka Impexmetal S.A. posiada pośrednio (poprzez Impex-Invest Sp. z o.o.) 12.550.000 akcji Hutmen S.A., stanowiących 49,03% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 12.550.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 49,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Hutmen S.A. -Grupa Kapitałowa Impexmetal posiada bezpośrednio i pośrednio (poprzez Impex-Invest Sp. z o.o oraz SPV Impexmetal Sp. z o.o.) 16.696.355 akcji Hutmen S.A., stanowiących 65,23% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 16.696.355 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 65,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A., Podstawa prawna: Art. 70 ust.1 ustawy o ofercie