Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% głosów na WZA Spółki

Numer raportu: 
12/2007
Data publikacji: 
wtorek, Styczeń 30, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Millennium TFI S.A. informujące, że liczba głosów posiadanych łącznie przez Millennium FIO Akcji, Millennium FIO Zrównoważony oraz Millennium FIO Stabilnego Wzrostu, spadła poniżej 5% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach Hutmen S.A. 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
W dniu 25.01.2007 r. zostały rozliczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. transakcje sprzedaży akcji Hutmen S.A. przez Fundusze (Millennium FIO Akcji, Millennium FIO Zrównoważony, Millennium FIO Stabilnego Wzrostu), w wyniku których nastąpiło zmniejszenie udziału do 3,6071% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach Hutmen S.A. Zapis na rachunkach papierów wartościowych, wynikający ze zbycia ww. akcji został dokonany w dniu 25.01.2007 r.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz ogólnej liczbie głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
W dniu 24.01.2007 r. (jeden dzień przed rozliczeniem transakcji w KDPW) przed zmianą udziału w kapitale zakładowym Fundusze posiadały 427.760 akcji, co stanowiło 5,0135% udziału w kapitale zakładowym oraz 427.760 głosów z ww. akcji, co stanowiło 5,0135% udziału w ogólnej liczbie głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz ogólnej liczbie głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Na dzień 25.01.2007 r. (dzień rozliczenia transakcji w KDPW i zapisania akcji na rachunkach Funduszy), Fundusze posiadają 307.760 akcji, co stanowi 3,6071% udziału w kapitale zakładowym oraz 307.760 głosów z ww. akcji, co stanowiło 3,6071% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej…..