Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Numer raportu: 
27/2011
Data publikacji: 
czwartek, Wrzesień 15, 2011
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członka Rady Nadzorczej Hutmen S.A., pełniącego równocześnie funkcję w organach statutowych Impexmetal S.A., podmiotu dominującego w stosunku do Hutmen S.A., zawiadomienie o dokonaniu transakcji nabycia akcji zwykłych na okaziciela Hutmen S.A., przez spółkę Impexmetal S.A. Opis transakcji: 1. data zlecenia -25.08.2011 r., data rozliczenia – 30.08.2011 r., ilość – 3.769, średnia cena – 3,85 zł. 2. data zlecenia -01.09.2011 r., data rozliczenia – 06.09.2011 r., ilość – 12.306, średnia cena – 3,85 zł. 3. data zlecenia -02.09.2011 r., data rozliczenia – 07.09.2011 r., ilość – 10.000, średnia cena – 3,85 zł. 4. data zlecenia -06.09.2011 r., data rozliczenia – 09.09.2011 r., ilość – 18.374, średnia cena – 3,83 zł. 5. data zlecenia -09.09.2011 r., data rozliczenia – 14.09.2011 r., ilość – 16.596, średnia cena – 3,87 zł. Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji zwykłych i pakietowych. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych. Podstawa prawna: art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi