Zawiadomienie osób zobowiązanych

Numer raportu: 
25/2014
Data publikacji: 
czwartek, Grudzień 4, 2014
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członków Rady Nadzorczej Hutmen S.A., pełniących równocześnie funkcje w organach statutowych Boryszew S.A. i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. zawiadomienia o dokonaniu przez spółkę SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. (spółka bezpośrednio zależna od Boryszew S.A.) transakcji nabycia akcji Hutmen S.A. 1. Imię i nazwisko osoby zobowiązanej: - osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikowanie danych osobowych. 2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: - Członkowie Rady Nadzorczej Hutmen S.A. pełniący równocześnie funkcje w organach statutowych Boryszew S.A. i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 3. Nazwa podmiotu dokonującego transakcji zbycia: - SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: - akcje zwykłe na okaziciela Hutmen S.A. - Hutmen Spółka Akcyjna 5. Data i miejsce sporządzenia informacji: - Warszawa, 1 grudnia 2014 roku, 6. Opis transakcji: - nabycie akcji Hutmen S.A. Data zawarcia Data rozliczenia Liczba nabytych Średnia cena Rodzaj transakcji transakcji akcji za 1 akcję transakcji 24.11.2014 26.11.2014 7.374 4,90 PLN rynek regulowany transakcja zwykła 26.11.2014 28.11.2014 20.617 4,90 PLN rynek regulowany transakcja zwykła 27.11.2014 01.12.2014 937 4,90 PLN rynek regulowany transakcja zwykła 28.11.2014 02.12.2014 13.094 4,90 PLN rynek regulowany transakcja zwykła 7. Miejsce zawarcia transakcji: - GPW, Warszawa Podstawa prawna: