Zawiadomienie osób zobowiązanych

Numer raportu: 
32/2014
Data publikacji: 
środa, Grudzień 31, 2014
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członków Rady Nadzorczej Hutmen S.A., pełniących równocześnie funkcje w Radzie Nadzorczej Impexmetal S.A. (podmiotu pośrednio dominującego wobec SPV Impexmetal Sp. z o.o) zawiadomienia o dokonaniu przez spółkę Impexmetal S.A. transakcji zbycia akcji Hutmen S.A. 1. Imię i nazwisko osoby zobowiązanej: - osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikowanie danych osobowych. 2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: - Członkowie Rady Nadzorczej Hutmen S.A. pełniący równocześnie funkcje w Radzie Nadzorczej Impexmetal S.A. 3. Nazwa podmiotu dokonującego transakcji zbycia: - Impexmetal S.A. 4. Nazwa podmiotu dokonującego transakcji nabycia: - SPV Impexmetal Spółka z o.o. 5. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: - akcje zwykłe na okaziciela Hutmen S.A. - Hutmen Spółka Akcyjna 6. Data i miejsce sporządzenia informacji: - Warszawa, 31 grudnia 2014 roku. 7. Opis transakcji: - zbycie akcji Hutmen S.A. Data zawarcia transakcji: 23.12.2014; Data rozliczenia transakcji: 29.12.2014; Liczba nabytych akcji: 2.042.778; Średnia cena za 1 akcję: 4,90 PLN, rodzaj transakcji: umowa cywilnoprawna Data zawarcia transakcji: 29.12.2014; Data rozliczenia transakcji: 30.12.2014; Liczba nabytych akcji: 1.102.418; Średnia cena za 1 akcję: 4,90 PLN; rodzaj transakcji: umowa cywilnoprawna Data zawarcia transakcji: 29.12.2014; Data rozliczenia transakcji: 30.12.2014; Liczba nabytych akcji: 306.000; Średnia cena za 1 akcję: 4,90 PLN; rodzaj transakcji: umowa cywilnoprawna 8. Miejsce zawarcia transakcji: - poza rynkiem regulowanym Podstawa prawna: art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi