Zawiadomienie osób zobowiązanych

Numer raportu: 
17/2015
Data publikacji: 
wtorek, Marzec 31, 2015
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członków Rady Nadzorczej Hutmen S.A., pełniących równocześnie funkcje w organach statutowych Boryszew S.A. i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. zawiadomienia o dokonaniu przez spółkę SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. (spółka bezpośrednio zależna od Boryszew S.A.) transakcji nabycia akcji Hutmen S.A. 1. Imię i nazwisko osoby zobowiązanej: - osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikowanie danych osobowych. 2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: - Członkowie Rady Nadzorczej Hutmen S.A. pełniący równocześnie funkcje w organach statutowych Boryszew S.A. i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 3. Nazwa podmiotu dokonującego transakcji nabycia: - SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: - akcje zwykłe na okaziciela Hutmen S.A. - Hutmen Spółka Akcyjna 5. Data i miejsce sporządzenia informacji: - Warszawa, 31 marca 2015 roku. 6. Opis transakcji: - nabycie akcji Hutmen S.A. Data zawarcia transakcji: 24.03.2015; Data rozliczenia transakcji: 26.03.2015; Liczba nabytych akcji: 31.772; Średnia cena za 1 akcję: 4,90 PLN, rodzaj transakcji: rynek regulowany, sesja zwykła Data zawarcia transakcji: 25.03.2015; Data rozliczenia transakcji: 27.03.2015; Liczba nabytych akcji: 8.682; Średnia cena za 1 akcję: 4,90 PLN; rodzaj transakcji: rynek regulowany, sesja zwykła 7. Miejsce zawarcia transakcji: - GPW, Warszawa Podstawa prawna: art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi