Zawiadomienie osoby zobowiązanej

Numer raportu: 
22/2014
Data publikacji: 
wtorek, Listopad 25, 2014
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od członka Zarządu Hutmen S.A. o dokonaniu transakcji zbycia akcji zwykłych na okaziciela Hutmen S.A. w ilości 3987 sztuk po cenie 4,90 zł za jedną akcję. Transakcja została zawarta w dniu 18 listopada br. (rozliczenie transakcji w dniu 21 listopada br.) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Wezwania ogłoszonego w dniu 25 września 2014 r. na sprzedaż akcji Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych. Podstawa prawna: art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.