Zawiadomienie osoby zobowiązanej

Numer raportu: 
31/2015
Data publikacji: 
czwartek, Lipiec 2, 2015
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członka Rady Nadzorczej Hutmen S.A., pełniącego równocześnie funkcję w organie statutowym spółki Boryszew S.A. zawiadomienie o dokonaniu przez spółkę SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. (spółka bezpośrednio zależna od Boryszew S.A.) transakcji nabycia akcji Hutmen S.A. 1. Imię i nazwisko osoby zobowiązanej: - osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych. 2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: - Członek Rady Nadzorczej Hutmen S.A. pełniący równocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. 3. Nazwa podmiotu dokonującego transakcji nabycia: - SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: - akcje zwykłe na okaziciela Hutmen S.A. - Hutmen Spółka Akcyjna 5. Data i miejsce sporządzenia informacji: - Warszawa, 30 czerwca 2015 roku. 6. Opis transakcji: - nabycie akcji Hutmen S.A. Data zawarcia transakcji: 11.06.2015; Data rozliczenia transakcji: 15.06.2015; Liczba nabytych akcji: 493; Średnia cena za 1 akcję: 4,90 PLN, rodzaj transakcji: rynek regulowany, sesja zwykła Data zawarcia transakcji: 12.06.2015; Data rozliczenia transakcji: 16.06.2015; Liczba nabytych akcji: 170; Średnia cena za 1 akcję: 4,90 PLN; rodzaj transakcji: rynek regulowany, sesja zwykła Data zawarcia transakcji: 29.06.2015; Data rozliczenia transakcji: 01.07.2015; Liczba nabytych akcji: 5.866; Średnia cena za 1 akcję: 4,90 PLN; rodzaj transakcji: rynek regulowany, sesja zwykła 7. Miejsce zawarcia transakcji: - GPW, Warszawa Podstawa prawna: art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi