Zawiadomienie osoby zobowiązanej

Numer raportu: 
42/2015
Data publikacji: 
poniedziałek, Październik 5, 2015
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członka Rady Nadzorczej Hutmen S.A., pełniącego równocześnie funkcję w organach statutowych spółki Boryszew S.A. zawiadomienie o dokonaniu przez spółkę Boryszew S.A. transakcji nabycia akcji Hutmen S.A. 1. Imię i nazwisko osoby zobowiązanej: - osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych. 2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: - Członek Rady Nadzorczej Hutmen S.A. pełniący równocześnie funkcję Prezesa Zarządu Boryszew S.A. 3. Nazwa podmiotu dokonującego transakcji nabycia: - Boryszew S.A. 4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: - akcje zwykłe na okaziciela Hutmen S.A. - Hutmen Spółka Akcyjna 5. Data i miejsce sporządzenia informacji: - Warszawa, 5 października 2015 r. 6. Opis transakcji: - nabycie akcji Hutmen S.A. Data zawarcia transakcji: 08.09.2015; Data rozliczenia transakcji: 10.09.2015; Liczba nabytych akcji: 625; Średnia cena za 1 akcję: 4,85 PLN, rodzaj transakcji: rynek regulowany, sesja zwykła Data zawarcia transakcji: 10.09.2015; Data rozliczenia transakcji: 12.09.2015; Liczba nabytych akcji: 3 089; Średnia cena za 1 akcję: 4,89 PLN; rodzaj transakcji: rynek regulowany, sesja zwykła Data zawarcia transakcji: 29.09.2015; Data rozliczenia transakcji: 01.10.2015; Liczba nabytych akcji: 2 126; Średnia cena za 1 akcję: 4,80 PLN; rodzaj transakcji: rynek regulowany, sesja zwykła 7. Miejsce zawarcia transakcji: - GPW, Warszawa Podstawa prawna: art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi