Złożenie pisma do KNF w sprawie wycofania wniosku o zgodę na zniesienie dematerializacji akcji Hutmen S.A.

Numer raportu: 
50/2015
Data publikacji: 
wtorek, Listopad 3, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. w dniu 29 października 2015 r. Uchwały nr 3 w sprawie uchylenia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki, w dniu dzisiejszym złożył do Komisji Nadzoru Finansowego pismo w sprawie wycofania z Komisji Nadzoru Finansowego wniosku złożonego w dniu 15 stycznia br. (o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 5/2015 z dnia 15 stycznia br.) o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji). Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne