Złożenie wniosku do KNF o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji

Numer raportu: 
5/2015
Data publikacji: 
czwartek, Styczeń 15, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, w celu wykonaniu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki, złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie akcjom Hutmen S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne