Złożenie wniosku do KNF o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji

Numer raportu: 
9/2017
Data publikacji: 
piątek, luty 10, 2017
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 10 lutego 2017 r., w celu wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki, złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie akcjom Hutmen S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.