Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

Numer raportu: 
6/2016
Data publikacji: 
środa, Styczeń 20, 2016
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w związku z decyzją o publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku ulegają zmianie terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016. Raporty zostaną opublikowane w następujących terminach: I. Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową: - za IV kwartał 2015 roku – 29 lutego 2016 roku - za I kwartał 2016 roku – 12 maja 2016 roku, - za III kwartał 2016 roku – 9 listopada 2016 roku. II. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2015 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu – 15 kwietnia 2016 roku. III. Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2016 - 11 sierpnia 2016 roku. Zarząd Spółki podjął decyzję, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny przekazywane do publicznej wiadomości, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Podstawa prawna: § 83 ust. 1 i 3, § 101 ust. 2 , § 102 ust. 1 oraz § 103 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.