Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2006 rok

Numer raportu: 
38/2007
Data publikacji: 
wtorek, Kwiecień 17, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że skonsolidowany raport roczny Hutmen S.A. oraz jednostkowy raport roczny Hutmen S.A., sporządzone za 2006 rok, zostaną opublikowane w dniu 9 maja 2007 r., a nie jak planowano wcześniej 20 kwietnia 2007 r.

Podstawa prawna:
 § 100 ust. 2  RMF z dnia 19 października 2005 r.