Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2008 r.

Numer raportu: 
22/2008
Data publikacji: 
poniedziałek, Wrzesień 8, 2008
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że skonsolidowany półroczny raport rozszerzony Hutmen S.A., sporządzony za I półrocze 2008 roku, zostanie opublikowany w dniu 26 września 2008 r., a nie jak planowano wcześniej 12 września 2008 r. Podstawa prawna: § 100 ust. 2  RMF z dnia 19 października 2005 r.