Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i kwartalnego

Numer raportu: 
7/2008
Data publikacji: 
poniedziałek, Kwiecień 14, 2008
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że skonsolidowany raport roczny Hutmen S.A. oraz jednostkowy raport roczny Hutmen S.A., sporządzone za 2007 rok, zostaną opublikowane w dniu 21 maja 2008 r., a nie jak planowano wcześniej 18 kwietnia 2008 r. Ponadto zmianie ulega termin publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu okresowego sporządzonego za I kwartał 2008 r., który zostanie opublikowany w dniu 14 maja 2008 r., a nie jak wcześniej planowano 9 maja 2008 r.

Podstawa prawna:
 § 100 ust. 2  RMF z dnia 19 października 2005 r.