Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kw. 2014

Numer raportu: 
20/2014
Data publikacji: 
wtorek, Listopad 4, 2014
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Hutmen za III kwartał 2014 roku, którego termin publikacji został określony w raporcie bieżącym Spółki nr 2/2014, na dzień 7 listopada 2014 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2014 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 RMF z dnia 19.02.2009 r.