Zmiana w składzie RN

Numer raportu: 
20/2015
Data publikacji: 
piątek, Kwiecień 24, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu 23 kwietnia br. otrzymał rezygnację Pana Kamila Dobiesa z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 23 kwietnia br. Pan Dobies nie podał powodów swojej rezygnacji. Ponadto Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu 23 kwietnia br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hutmen S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Urbaniaka i Pana Waldemara Zwierza. Walne Zgromadzenie nie podało przyczyn odwołania, o którym mowa powyżej. Jednocześnie Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu 23 kwietnia br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hutmen S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Iwanejko, Panią Małgorzatę Krauze i Pana Grzegorza Ogrodnika. Pani Małgorzata Iwanejko jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 r. ukończyła studia podyplomowe MBA (Diploma In Management), University of Central Lancashire, Preston w Wielkiej Brytanii. W latach 1996-2002 r. była Szefem Pionu Handlowego w Zakładach Azotowych Puławy S.A. W latach 2002-2006 była Doradcą w Nafta Polska S.A. w Warszawie. W latach 2006-2009 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. Następnie w latach 2007-2012 była Prezesem Zarządu Boryszew S.A., a w latach 2009-2012 – Prezesem Zarządu Boryszew ERG S.A. Od 2012 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Impexmetal S.A. Obecnie Pani Małgorzata Iwanejko zasiada w Radzie Nadzorczej WM Dziedzice S.A. i Baterpol S.A. Pani Małgorzata Krauze jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji. Od 2007 r. jest Prezesem Zarządu Spółki Taleja Sp. z o.o., a od 2012 r. – Prezesem Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ciągu ostatnich lat pełniła okresowo funkcję Prezesa Zarządu NFI Krezus S.A. oraz Nova Capital Sp. z o.o., a także była Członkiem Rady Nadzorczej NPA Skawina Sp. z o.o. Na dzień dzisiejszy Pani Krauze jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach: Krezus S.A. oraz Skotan S.A. Pan Grzegorz Ogrodnik jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. W latach 1985-1987 pracował jako projektant systemów informatycznych w Biurze Projektów "Bipromet". W latach 1987-2002 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Spółdzielni Pracy Surowców Wtórnych. W latach 2002-2012 był Prezesem Zarządu Stalmet Sp. z o.o./ Hamburger Recycling Polska. Od 2012 r. pełni funkcję Prezesa Kerim Investment SA. Osoby powołane do składu Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Osoby te nie są również wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 21 i 22 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.