Zmiana w zakresie udzielonych prokur

Numer raportu: 
15/2012
Data publikacji: 
wtorek, Lipiec 31, 2012
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 31 lipca 2012 r. 2011 roku, podjął uchwały w sprawie: 1. odwołania prokury samoistnej udzielonej Panu Mieczysławowi Wicherskiemu, 2. zmiany rodzaju prokury udzielonej Pani Annie Kuszell z prokury samoistnej na prokurę łączną. Aktualna prokura udzielona Pani Annie Kuszell ma charakter łączny tj. uprawnia do dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem Przedsiębiorstwa Spółki oraz do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wraz z Członkiem Zarządu Spółki. Informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Anny Kuszell w załączonym pliku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r.