Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hutmen S.A.

Numer raportu: 
25/2007
Data publikacji: 
piątek, luty 16, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 16 lutego 2007 r., Pan Krzysztof Adamski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Hutmen S.A. Pan Krzysztof Adamski nie podał przyczyn złożenia rezygnacji. Jednocześnie Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu 16 lutego 2007 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnie trwającej kadencji Pana Rafała Świstaka.
 
Informacja o nowo powołanym Członku Rady Nadzorczej:

Rafał Świstak

Wykształcenie: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – tytuł magistra w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw (1997)

Doświadczenie zawodowe:
2006 – do chwili obecnej - Impexmetal S.A. / Boryszew S.A. – Dyrektor ds. Inwestycji Kapitałowych
2002 – 2005 - Fomar Roulunds S.A. (Grupa A.P.Moeller – Dania) – Prezes Zarządu
1997 – 2002 - Arthur Andersen – Corporate Finance

Kwalifikacje:
2003 - ACCA – Association of Chartered Certified Accountants

Pełnione funkcje:
ZM Silesia SA -  Przewodniczący Rady Nadzorczej
FŁT Polska Sp. z o.o. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
NPA Skawina Sp. z o.o. - Sekretarz Rady Nadzorczej
Baterpol Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
Bolesław Recycling Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
Metalexfrance S.A. (Francja) - Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 22 RMF z dnia 19 października 2005 r.