Zmiany w składzie Zarządu Hutmen S.A.

Numer raportu: 
25/2011
Data publikacji: 
piątek, Wrzesień 2, 2011
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 1 września 2011 r., Rada Nadzorcza Hutmen S.A. odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pana Kazimierza Śmigielskiego, jednocześnie powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego. Rada Nadzorcza powołała Pana Jana Ziaję do składu Zarządu obecnie trwającej kadencji, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Hutmen S.A. Ponadto Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Spółki Pana Jana Sendala. Informacja o Pan Janie Ziaji – Prezesie Zarządu JAN ZIAJA – Prezes Zarządu Hutmen S.A. 1980 – 1985 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu –Studia Magisterskie 1997 – 1999 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu –Studia Doktoranckie 1998 Statistica – sieci neuronowe AGH Kraków 1997 Zarządzanie Strategiczne – UW Wrocław Od 30.100.2008 Prezes Zarządu Polski Cynk Sp. z o.o, 100 procentowy właściciel Baterpol Sp. z o.o. Od 01.12.2007 do 31.08.2011 Prezes Zarządu Dyrektor Generalny ZM Silesia SA Od 09.01.2006 do 30.11.2007 Dyrektor Zarządzający oddziałem Boryszew SA - Huta "Oława" Od 14.02.2005 do 08.01.2006 Walcownia Metali Dziedzice S.A. - Prezes Zarządu Od 17.02.2005 do 08.01.2006 Hutmen S.A. - Prezes Zarządu Od 01.12.2001 do 04.03.2005 Huta "Oława" S.A. - Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. produkcji i handlu Od 21.08.2000 do 30.11.2001 "Hutmen" S.A. Z-ca Dyrektora ds. handlu i marketingu. Od 06.06.1994 do 18.08.2000 Huta "Oława" S.A. - Kierownik handlowy, prokurent. Od 04.06.1997 do 30.09.1999 Zakład Kadmu "Kadm Oława" Sp. z o.o. - Prezes zarządu Od 02.09.1985 do 30.09.1992 Zakłady Tworzyw Sztucznych "Erg" w Oławie - Kierownik utrzymania ruchu Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.