Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Numer raportu: 
41/2007
Data publikacji: 
środa, Kwiecień 25, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Hutmen S.A., w trakcie obrad w dniu 24 kwietnia 2007 roku, przyjęła, złożoną z dniem 30 kwietnia 2007 roku, rezygnację Pana Andrzeja Libolda z funkcji Prezesa Zarządu Hutmen S.A. Pan Andrzej Libold nie podał przyczyn złożenia rezygnacji.
Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała, z dniem 1 maja 2007 roku, Pana Piotra Górowskiego do Zarządu Hutmen S.A., powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego.
Ponadto Rada Nadzorcza powołała, z dniem 1 maja 2007 roku, Pana Marcina Walczaka do Zarządu Hutmen S.A., powierzając mu funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Handlowego.
Informacje o nowo powołanych Członkach Zarządu Hutmen S.A. zostaną podane w odrębnym komunikacie.