Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Numer raportu: 
17/2008
Data publikacji: 
wtorek, Lipiec 1, 2008
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2008 roku, Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Hutmen S.A. Panów: Piotra Górowskiego – z funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego,
Marcina Walczaka – z funkcji Członka Zarządu, Dyrektora Handlowego. Jednocześnie Rada Nadzorcza Hutmen S.A., z dniem 1 lipca 2008 roku, powierzyła Panu Kazimierzowi Śmigielskiemu – Członkowi Zarządu, Dyrektorowi Finansowemu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Hutmen S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 RMF z dnia 19 października 2005 r.