Zmiany w zakresie prokury

Numer raportu: 
23/2015
Data publikacji: 
poniedziałek, Maj 4, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu 4 maja 2015 r. podjął uchwałę w sprawie odwołania prokury łącznej udzielonej Pani Stanisławie Kisielewicz w dniu 26 sierpnia 2010 r. (raport bieżący nr 17/2010). Zarząd Hutmen S.A. informuje również, że w dniu 4 maja 2015 r. podjął uchwałę o zmianie prokury łącznej udzielonej Pani Annie Kuszell w dniu 31 lipca 2012 r. (raport bieżący nr 15/2012) w taki sposób, że udzielona prokura łączna uprawnia powołaną do reprezentowania Spółki wraz z drugim prokurentem łącznym. Jednocześnie Zarząd Hutmen S.A. w dniu 4 maja 2015 r. podjął uchwały o udzieleniu prokury łącznej Panu Kazimierzowi Śmigielskiemu i Panu Jarosławowi Sztafińskiemu. Uchwały określają sposób wykonywania prokury łącznej, tj. do skutecznego działania w imieniu Spółki konieczne jest współdziałanie dwóch prokurentów łącznie. Wszystkie ww. uchwały w sprawie prokury wchodzą w życie z dniem 4 maja 2015 r. Poniżej przedstawiono informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej prokurentów łącznych: Pani Anna Kuszell Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek prawo). Ponadto ukończyła studia MSM/MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem) oraz studia podyplomowe Prawo gospodarcze i handlowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2000-2001 pracowała na stanowisku kierownika salonów firmowych angielskiej sieci Arcadia Group. W latach 2001 do 2005 pełniła funkcję kierownika salonu firmowego Artman S.A. Od maja 2005 r. do listopada 2005 r. była Głównym Specjalistą ds. Personalnych w Hutmen S.A. Od listopada 2005 r. do listopada 2014 r. pełniła funkcję Dyrektora Zarządzania Personelem w Hutmen S.A., od 1 grudnia 2014 r. jest Dyrektorem Zarządzania Personelem i Administracji w Hutmen S.A. W latach 2005-2008 była członkiem Rady Nadzorczej Alchemia S.A., od 2012 r. jest członkiem Rady Nadzorczej MBO-Hutmen j.v. Sp. z o.o. Pani Anna Kuszell nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Hutmen S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Anna Kuszell nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Kazimierz Śmigielski Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wydziału Gospodarki Narodowej. Ukończył również Roczną Szkołę Finansów, Zarządzania i Handlu Zagranicznego we Wrocławiu. W 1997 r. zdał Egzamin Państwowy dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Ponadto ukończył szkolenia z zakresu controlingu i zarządzania finansami. Od 1988 r. jest pracownikiem Hutmen S.A., pełniąc kolejno następujące funkcje: Samodzielnego ekonomisty, Specjalisty ds. finansowych, Kierownika Działu Finansowego, Głównego Ekonomisty. W latach 1998-2003 r. pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Ekonomicznego Hutmen S.A. W latach 2003-2005 był Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym Spółki. Od lutego 2005 r. do listopada 2005 r. pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Ekonomicznego Hutmen S.A., a od grudnia 2005 r. do marca 2006 r. pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Hutmen S.A. Od marca 2006 r. do grudnia 2008 r. był Członkiem Zarządu, Dyrektorem Finansowym Hutmen S.A. (w okresie od czerwca 2008 r. do grudnia 2008 r. pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Spółki). Od grudnia 2008 r. do września 2011 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Hutmen S.A. Od września 2011 r. do kwietnia 2015 r. był Członkiem Zarządu, Dyrektorem Finansowym Hutmen S.A. Od kwietnia 2015 r. pełni funkcję Dyrektora Finansowego Hutmen S.A. Obecnie Pan Kazimierz Śmigielskim jest członkiem Rady Nadzorczej WM Dziedzice S.A., Zachodniej Izby Gospodarczej oraz Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu. Pan Kazimierz Śmigielski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Hutmen S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Kazimierz Śmigielski nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Jarosław Sztafiński Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości zarządczej i controllingu (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Ponadto ukończył szkolenia z zakresu controllingu (Seminarium Controllingu, stopień I-V), systemu zarządzania jakością (szkolenie Auditor- Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP). W latach 2000-2008 pracował w Hutmen S.A. na stanowiskach: Specjalisty technologa, Mistrza Produkcji oraz Kierownika Działu Technologii i Głównego Technologa. W latach 2008-2011 był Kierownikiem Produkcji w firmie Gamet Sp. z o.o. W okresie od listopada 2011 do marca 2012 r. pełnił funkcję Dyrektora Produkcji w Hutmen S.A., następnie od kwietnia 2012 do lipca 2012 – Dyrektora Operacyjnego. Od sierpnia 2012 r. pełni funkcję Dyrektora Handlowego w Hutmen S.A. Pan Jarosław Sztafiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Hutmen S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jarosław Sztafiński nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 oraz § 28 RMFz dnia 19 lutego 2009r.