HUTMEN Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych