Wymagania jakościowe dla Dostawców złomu

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE HUTMEN sp. z o.o. w likwidacji DLA DOSTAWCÓW ZŁOMÓW

 

L.p.

Nazwa

Klasa

Postać

Zawartość

Wymagania

1

Cu millberry

1.01.1K
Millbery

drut o grubości powyżej 1 mm

Cu min.99,9%

Złom poprodukcyjny miedzi elektrolitycznej. Świecący, nieskorodowany, nieopalany. Wolny od pobiału i lutowia, zanieczyszczeń innymi metalami, izolacją, lakierami, wilgoci

2

Cu 99,9

1.01.1

złom kawałkowy  o grubości pow. 0,5mm

Cu min.99,9%

Złom poprodukcyjny miedzi elektrolitycznej. Świecący, nieskorodowany, nieopalany. Wolny od pobiału i lutowia, zanieczyszczeń innymi metalami, izolacją, lakierami, wilgoci

3

Cu 99,9

1.02.1

złom kawałkowy  o grubości pow. 0,5mm

Cu min. 99%

Złom stary miedzi elektrolitycznej. Nieskorodowany, nieopalany. Wolny od pobiału i lutowia, zanieczyszczeń innymi metalami, izolacją, lakierami, wilgocire

4

Miedzionikle CuNi 5

1.09.1E

kawałki

CuNi5

Dostarczany oddzielnie gatunkami stopów, wolny od zanieczyszczeń innymi metalami i stopami oraz zanieczyszczeń niemetalicznych. Dopuszcza się utlenienie powierzchni..

5

Miedzionikle MNŻ 101

1.09.1D

kawałki

CuNi10

Dostarczany oddzielnie gatunkami stopów, wolny od zanieczyszczeń innymi metalami i stopami oraz zanieczyszczeń niemetalicznych. Dopuszcza się utlenienie powierzchni.

6

Ms pobiał

1.11.2

odlewy

Ms pokrywane lub lutowane cyną, stopami cyny, srebrem, niklem, chromem

Dostarczany oddzielnie w grupach gatunków stopów i rodzaju pokrycia. Wolny od zanieczyszczeń innymi metalami i stopami. Dopuszcza się zanieczyszczenia niemetaliczne do 2%

7

Br cynowe poprodukcja
 

1.13.1

Złom Brązów cynowych - kawałkowy o grubości powyżej 1 mm

B2/B4/B6/B8

Dostarczany oddzielnie gatunkami stopów. Wolny od zanieczyszczeń innymi metalami i stopami. Dopuszcza się ślady zanieczyszczeń niemetalicznych.

8

Br cynowe - odlewy
 

1.13.3

odlewy

B101/B102/B10/B12

Dostarczany oddzielnie gatunkami stopów. Wolny od zanieczyszczeń innymi metalami i stopami. Dopuszcza się ślady zanieczyszczeń niemetalicznych do 2%

9

Br cynowe wióry

1.13.5

wióry

B101/B102/B10/B12

Dostarczane oddzielnie gatunkami stopów, dopuszcza się zawartość wiórów Fe do 1%, zanieczyszczeń niemetalicznych do 2%

10

Br aluminiowe

1.17.1

kawałki

Brąz typ BA

Dostarczany oddzielnie gatunkami stopów do przeróbki plastycznej, wolny od zanieczyszczeń innymi metalami i stopami. Dopuszcza się ślady zanieczyszczeń niemetalicznych

11

Nikiel Ni

2.01.1

katoda / kawałki

Ni 99,98%

Dostarcza się oddzielnie gatunkami. Wolny od zanieczyszczeń metalicznych i niemetalicznych

12

Nikiel Ni niesort

2.04.1

kawałki

do oceny

Zawartość zanieczyszczeń metalicznych i niemetalicznych do uzgodnienia

13

Cynk Zn paczki

6.01.1

kawałki (paczki)

Zn min.99%

Wolne od zanieczyszczeń Fe lub innymi metalami i stopami. Dopuszcza się ślady zanieczyszczeń niemetalicznych

14

Cynk Zn kawałki

6.02.1

kawałki

Zn min.99%

Wolne od zanieczyszczeń Fe lub innymi metalami i stopami. Dopuszcza się ślady zanieczyszczeń niemetalicznych

15

Cyna Sn

3.01.1

kawałki

Sn min 95%

Wolny od zanieczyszczeń niemetalicznych, dopuszcza się powierzchniowe utlenianie. Bez dodatków stopowych: Sb, Cd, Bi, As, S.

16

Cyna Sn stopowa

3.02.1

kawałki

Sn min 78%

Dostarczany oddzielnie gatunkami stopów. Wolny od zanieczyszczeń innymi metali i stopami. Dopuszcza się zanieczyszczenia metaliczne do 1%

17

 Pb suchy, czysty

7.01.1

kawałki

Pb min 98%

Wolny od zanieczyszczeń Fe i innymi metalami oraz stopami. Wolny od zanieczyszczeń niemetalicznych

18

Aluminium

 4.01.1

kawałki

Al min 99,5%

Wolny od zanieczyszczeń Fe i innymi metalami i stopami oraz zanieczyszczeń niemetalicznych. Dopuszcza się jedynie ślady zanieczyszczeń niemetalicznych